AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Pratik Hesaplamalar
2019 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

 


....

Vergi mevzuatı (Kanunlar, Tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararları, Özelgeler, Genelge ve Danıştay Kararları), Şirketler hukuku (Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kolektif ve Dernekler), Mali Müşavir (3568 sayılı kanun, Tebliğ ve Mecburi Meslek Kararları, Muhasebe Sistemi ve Güncel Bilgiler) ve Sosyal Güvenlik (SSK, BAĞKUR, İş Kanunu ve İnsan Kaynakları) hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir programdır. 

Bu program 6 bölümden oluşmaktadır.

1. BÖLÜM: ANA MENÜ SEÇENEKLERİ:
Programın ilk açılış sayfasıdır ve parçalara geçişi sağlamaktadır. Tüm konuların internet ortamından güncellenmesinin sağlandığı bölümdür. Bu menü seçeneğini seçmeden önce internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol ediniz.

Seçenekleri:
A1. Vergi Mevzuatı: Vergi Kanun Maddeleri, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğ, Özelge, Genelge ve Danıştay kararlarına ulaşabileceğiniz ana menü seçeneğidir.
A2. Şirketler Hukuku: Anonim, Limited, Kooperatif, Dernekler ve diğer şahıs şirketleriyle Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu ile ilgili bilgiler içeren örnekler sağlayan ana menü seçeneğidir.
A3. Sosyal Güvenlik: SSK ve BAĞKUR hakkında detay bilgi mevzuat ve örnekler içermektedir. Ayrıca İnsan kaynakları Bölümü ile personelle ilgili form ve örnekler, İş Kanunu bölümü ile yeni ve eski iş kanununu ve Danıştay kararlarını bulabilirsiniz.
A4. Mali Müşavir: 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM kanunu ile ilgili; Kanun Maddeleri, Tebliğleri ve Mecburi Meslek kararları ile Muhasebe sistemi ve uygulamalarına (Bilanço- Gelir Tablosu vb. Mali tablolar ve detaylı açıklamalı hesap planı) ulaşabildiğiniz gibi, ayrıca güncel vergi oran ve tutarlarına da bu modülden ulaşabilirsiniz.
A5. Çalışma Dosyaları: Kullanıcının yukarıdaki bölümlerdeki örnekler üzerinde yapmış olduğu değişikliklerle kayıt ettiği ya da kendi oluşturduğu dosyalara ulaşımını sağalayan menü seçeneğidir.

2. BÖLÜM: VERGİ MEVZUATI SEÇENEKLERİ:
Ana Menü ve Programın diğer ana konularına geçişi sağlayan seçenektir. Vergi Mevzuatına kanun isimleri halinde başlıklardan ulaşımı sağlayan seçenektir. Bu seçeneklerle,
1. Vergi Usul Kanunu,
2. Katma Değer Vergisi,
3. Gelir Vergisi,
4. Kurumlar Vergisi,
5. Damga Vergisi,
6. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun,
7. Emlak Vergisi,
8. Motorlu Taşıtlar Vergisi,
9. Özel Tüketim Vergisi
10. Danıştay Kanunu,
11. Harçlar Kanunu,
12. Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunlar
13. Ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili kanun ve
14. Diğer kanunlar
Başlıklarıyla, bu kanunların;
a) Kanun maddelerine,
b) Bakanlar Kurulu Kararlarına,
c) Tebliğlerine,
d) Özelgelerine,
e) İç Genelgelerine ve
f) Danıştay Kararlarına ulaşabilirsiniz.

Arama Formu: Seçeneğini seçtiğiniz zaman bir arama formu eklenmektedir. Aramak istediğiniz kelimeyi Kutucuğa yazıp ‘Aramayı Başlat’ tuşu Mouse’la tıklandığında yazılan kelimeyi içeren Başlıklar listelemektedir.

Tabloların Kullanımı:

1. Dosya Tablosu: Dosya başlıklarının izlendiği ve görüntülenmek için seçenek sunan tablodur. Girdiğiniz konuya ilişkin bilgiler burada sıralanmıştır. Görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçin veya ok işaretleriyle ilgili konuya ulaşın bilgi otomatik olarak pencerede görüntülenecektir.

2. Bilgi Tablosu: Bilginin incelendiği ana tablodur. Tablo içinde Mouse sağ tuşuyla kopyalama ve diğer seçenekleri sunmaktadır.

Yapmış olduğunuz işlemlerinizi Çalışma Dosyalarında çok küçük bir alanda muhafaza edebilir, istediğiniz zaman üzerinde değişiklikler yapabilir ayni adla ya da yeni bir dosya olarak saklayabilirsiniz. Tüm bunları yapmak için Mali Danışman programının haricinde başka bir programa ihtiyaç duymazsınız.

3. BÖLÜM: ŞİRKETLER HUKUKU SEÇENEKLERİ

Ana Menü: Ana Menü ve Programın diğer ana konularına geçişi sağlayan seçenektir.
Şirketler: Şirketler hakkında bilgiler şirket isimleri veya kanun isimleri halinde başlıklardan ulaşımı sağlayan seçenektir. Bu seçeneklerle,
1. Anonim Şirketler,
2. Limited Şirket,
3. Türk Ticaret kanunu,
4. Kooperatifler,
5. Kooperatifler Kanunu,
6. Kolektif Şirket,
7. Komandit Şirket,
8. Adi Ortaklık,
9. Şahıs işletmesi,
10. Dernekler başlıklarıyla,
Bu başlıkların;
a) Genel Bilgilere,
b) Kuruluş işlemleri,
c) Ana sözleşme Örnekleri,
d) Genel Kurul,
e) Karar örnekleri,
f) Ticaret sicil işlemi ve diğer her türlü şirket örnek ve bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tuşların Kullanımı:

a.'Yazıcı Ön İzleme':
İki işlevi vardır;
Birincisi yazıcısı çıktısı almak amacıyla ön izleme oluşturmak ve Yazıcıya göndermek. Sayfayı izlemek için, tam sayfa ya da normal izleme seçeneği mevcuttur. 'Yazdır' seçeneği ile birlikte döküm alınır. Sayfanın istenen boyutlarda görüntüsü alınabilir.
İkincisi 'Güncelle' seçeneği seçildiği takdirde. Dosyalara direk güncelle ile birlikte yazıcı önizleme formunda ulaşılabilir.
Önizlemeden çıkmak için 'Önİzlemeden Çık' tuşu kullanılır.
b. 'Tam Sayfa'-'Normal': Konuların tam sayfa ya da konu başlıklarıyla birlikte izlenmesini incelenmesini sağlamaktadır.
c. Düzenleme Tuşları: İlgili konunun bir örneği üzerinde çalışma yaparken yazının özelliklerini değiştirmenizi sağlayan tuşlar.
d. Saklama Tuşları: Üzerinde değişiklik yaptığınız herhangi bir dosyaya daha sonra tekrar ulaşmak isterseniz saklamanızı sağlar. Sakladığınız bu dosyaya Programın 'Çalışma Dosyaları' ana menü seçeneğinden ulaşabilirsiniz.
e. Çalışma: Mevcut dosya üzerinde değişiklik yaptığınız zaman bu seçenek otomatik olarak seçilecektir. Herhangi bir sebeple dosyadan çıkmak istediğiniz takdirde değişiklerinizi kayıt etmenizi hatırlatılmasını sağlamaktadır. Dosyadan çıkmadan önce dosyayı isimlendirip saklamayı unutmayın.

Tabloların Kullanımı:
1. Dosya Tablosu:
Dosya başlıklarının izlendiği ve görüntülenmek için seçenek sunan tablodur. Girdiğiniz konuya ilişkin bilgiler burada sıralanmıştır. Görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçin veya ok işaretleriyle ilgili konuya ulaşın bilgi otomatik olarak pencerede görüntülenecektir.
2. Bilgi tablosu: Bilginin incelendiği ana tablodur. Tablo içinde Mouse sağ tuşuyla kopyalama ve diğer seçenekleri sunmaktadır.

4. BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLİK SEÇENEKLERİ
Ana Menü: Ana Menü ve Programın diğer ana konularına geçişi sağlayan seçenektir.
Sosyal Güvenlik: Sosyal Güvenlik Menü seçenekleriyle;
1. Sosyal Sigortalar Kurumu,
2. Bağ-Kur Kurumu,
3. İş Kanunu (yeni ve eski),
4. İnsan Kaynakları,
Hakkında detaylı bilgi, kanunları ve kurumla yazışma, matbu formlar bulabilirsiniz.
Arama: İncelenmekte olan konunun ilgili bölümü ile ilgili içeriğinde arama yapabileceğiniz, formun açılmasını ya da gizlenmesini sağlayan bölümdür.

5. BÖLÜM: MALİ MÜŞAVİR SEÇENEKLERİ
Ana Menü:
Ana Menü ve Programın diğer ana konularına geçişi sağlayan seçenektir.
Mali Müşavir:
1. 3568 sayılı kanun ve tebliğleri,
2. Muhasebe Uygulama Tebliğleri,
3. Muhasebe Kavramları
4. Mali tablolar
5. Hesap planı
6. Güncel Bilgiler
Program Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mevzuatı ve Meslek kararları ve genel bilgiler içermektedir.
Tablo Seçenekleri: Program seçenekleri içeren tuşları içeren bir bölüm (menünün altında yer alan), ilgili konu başlık ve dosyalarını içeren seçenekler kısmı (Tablonun solunda aşağıya doğru uzanan ve bir konu seçildiği zaman dosya ana başlıklarını sıralayan) ve dosya seçildiği anda ilgili bilgileri izlemeye alan bir izleme bölümünden oluşmaktadır.

6. BÖLÜM: ÇALIŞMA DOSYALARI SEÇENEKLERİ
Ana Menü:
Ana Menü ve Programın diğer ana konularına geçişi sağlayan seçenektir.
Çalışma Dosyaları: Diğer bölümlerden saklanan dosyaların tekrar düzenlenmesi, incelenmesi, Yazıcı dökümü alınması veya silinmesi amacıyla kullanılan program parçasıdır. Bu bölümde kullanıcının oluşturduğu dosyalar bulunmaktadır.

Not: Demo sürümde otomatik güncelleme çalışmamaktadır.


 
 
AGSoft® Yazılım (2003-2021) Misyonumuz