AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Vade Farkı Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Rotatif Kredi Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Pratik Hesaplamalar
2023 Yılı Ocak Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Personel Mevzuatı

 

 


31.07.2024 Tarihine kadar sadece

Program Fiyatı:

1.500 TL+%20 KDV

Sınırsız kullanım süresi ve sınırsız banka sayısı.

Rotatif Kredi - Esnek Vadeli, Esnek Faizli ve Esnek Geri Ödemeli Kredi Hesaplama

Aynı zamanda kullanılan rotatif kredi tutarları, rotatif kredi geri ödemeleri ve rotatif kredinin banka tarafından hesaplanan faiz tutarını girerek faiz oranını da bulmanız mümkündür.

Kredi kullanım dönemi içerisinde faiz değişikliği yapılabilir. Farklı dönemlerde farklı faiz oranları uygulanabilir.

Programın Kullanımı

Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan kredi ana para ve faizleri ile diğer vergilerinin hesaplanması, alınan faiz tutarına göre banka faizinin bulunması amacıyla hazırlanmış, aynı zamanda daha sonra tekrar ulaşmak için rotatif kredilerin saklanmasını sağlayan bir programdır.

Kullanılışı: İlk önce yıllık rotatif kredi faiz oranını üstteki alana gireriz. Hesaplanacak tutarda faiz üzerinden alınacak BSMV (bankalarda genellikle bu oran %5’tir) ve başka vergi mevcut ise bu oranları ilgili kutulara gireriz. Sonra yıldaki gün sayısını 365 veya 360 olarak (Bankalar genellikle yıldaki günü 360 olarak uygular), girdikten sonra kullanım ve ödeme valör tarihine ek süre olarak gün ekleyip eklemeyeceğimizi, kullanım veya ödeme hafta sonu tatillerine rastlayan günleri ilk işgünü olarak dikkate alıp almayacağımızı tesbit ettikten sonra kredi kullanım tutarları ile işlem tarihi ile valör tarihi (valör tarihi kredi kullanımında aynı gün ödemelerde bir gün sonra olabilir) girişine geçeriz. Program otomatik olarak her işlem girişimiz sonrası yeni işlem girişi için otomatik bir satır açar.

Tablodaki faiz oranı her yeni girişte üste yer alan faiz oranını otomatik olarak tablodaki yıllık faiz oranı sütununa getirir. Hesaplama tabloda yer alan faiz oran üzerinden yapılır. Tablodaki faiz oranı oranın girildiği tarihten sonraki ilk işleme kadar geçerlidir. Yani faiz oranı oranın girildiği sütun ile sonraki sütun arasında geçerlidir.

Girişler esnasında faiz oranında değişiklik sözkonusu ise faiz oranının değiştiği tarihi girer ve tabloda yer alan yıllık faiz sütununa yeni faiz oranını gireriz. Tutar girişi yapmamıza gerek yoktur.

Dikkat edilmesi gereken nokta herbir kredi kullanım, kredi geri ödeme ve faiz ödeme işleminin ayrı ayrı satırlara girilmesidir.


Başlıklarla Kullanım Kılavuzu;

Rotatif Adı: Bu alan rotatif kredi verdiğimiz isimdir. Saklama ismi olara da kullanılabilir. Örneğin “Vakıflar Bankası İkitelli şubesi 500677567 Rotatif Kredi”.

Hesap Tarihi: Bu alan hesaplamayı yaptığımız tarihtir. Hesaplamaya etkisi yoktur. Tabloya giriş esnasında işlem veya valör tarihi girişimiz esnasında yılı kullanmak istemezsek gün ve ay’ı girdikten sonra alandan çıktığımızda bu alandaki yılı otomatik olarak alır.

Yıldaki gün : Genel olarak yıldaki gün sayısı 360 olarak alınır ama bazı bankalar 365 olarak ta alabilmektedir. Bu rakamın değişmesi faiz tutarını değiştirir. Bankadan gelen ekstre ile hesaplamam arasında fark varsa yıldaki gün sayısından kaynaklanabilir.

Yıllık Faiz: Kredi hesaplanmasında esas olacak orandır. Aylık Faiz ile paralel çalışır. Bu bölüm değişirse aylık faiz otomatik olarak hesaplanıp değiştirilir. Bu bölüm bize işlem girişlerimiz esnasında tabloda yer alan faiz oranı kısmına otomatik giriş sağlar.

Aylık Faiz: Yıllık Faiz ile paralel çalışır. Bu bölüm değişirse yıllık faiz otomatik olarak hesaplanıp değiştirilir.

BSMV: Faiz üzerinden alınan vergidir. Bu oran genelde %5’tir.

Vergi2: Faiz üzerinden alınacak diğer vergi için ilave edilmiştir. Normalde böyle bir vergi yoktur ancak özel işleme istinaden ilave edilecekse bu alana girilir. Bu alan kullanıcılara serbestlik sağlamak amacıyla konmuştur.

Ek Süreler
Kredi: Girilecek kredi kullanım işlemlerinin valörlerinin hepsine belirli bir süre eklenmek isteniyorsa buraya gün sayısı yazılır
Ödeme: Girilecek kredi ödeme işlemlerinin hepsine belirli bir süre eklenmek isteniyorsa buraya gün sayısı yazılır

Kredi Kullanım Cumartesi - Pazar Ekle: Valörü hafta sonlarına denk gelen kredi kullanım işlemlerinin ancak ilk işgünü tahsil edilebileceğinden vadesinin Pazartesi günü olarak esas alınması için bu bölümün seçili hale getirilmesi gereklidir.

Alacak Cumartesi - Pazar Ekle: Valörü hafta sonlarına denk gelen ödeme işlemlerinin ancak ilk işgünü tahsil edilebileceğinden vadesinin Pazartesi günü olarak esas alınması için bu bölümün seçili hale getirilmesi gereklidir.

Tuşların Kullanımı

İşlemi Kaydet: Girilen işlemlerin kayıt edilmesini sağlar. Otomatik olarak program dosya konumun altında yer alan “Dosya” klasörü seçilir. İstenirse saklanacak alan değiştirilebilir.

Kayıttan Aç: Kayıt edilmiş bir işlemi tekrar açmak için kullanılır. Otomatik olarak program dosya konumun altında yer alan “Dosya” klasörü seçilir. İstenirse açılacak dosyanın bulunduğu konum değiştirilebilir.

Excel’e veri aktar: Rotatif hesaplama işleminin Excel’e aktarılmasını sağlar.

Excel’den Veri Al : Rotatif hesaplama bilgilerinin Excel’den programa aktarımının yapılması için aktarım bölümünün açılmasını sağlayan tuştur.

Oranları Sakla : Bu tuşla programın sonraki tekrar kullanımda girilen oranların mevcut ayarlarda gelmesi için saklanmasını sağlanır.

Yeniden Hesapla: Hesaplama kriterlerinde yapılan değişikler sonrası tüm işlemlerin tekrar hesaplanması için bu tuş kullanılır.

Sıfırla: Yeni işlem girişi için tüm hareketlerin silinmesini sağlar.

Kayıtları Sırala: Valör tarihleri karışık girildiyse, valör tarihine göre tekrar sıralama yaptırmak için kullanılır.

Faizleri Değiştir: Tabloda yer alan faiz oranlarının üstteki faiz oranı ile değiştirilmesi için kullanılır. Hesaplama tabloda yer alan faiz oranlarından yapıldığı için eğer hesaplama faiz oranı değişikliği yapılacaksa üstteki alan değişiklik tutarı girildikten sonra bu tuşa tıklanmalıdır. Faiz değişikliği belirli tarihten sonra ise bu tuşla değil tablo içerisinde yer alan “Yıllık Faiz” alanı üzerinden manuel yapılmalıdır.

Program Veri Giriş Alanının Kullanımı

İşlem Tarihi : İşlem tarihi işlemin gerçekleştiği tarihtir. Valörü içermez. Bu alana giriş yapıldıktan sonra valör tarihine aynı tarih otomatik çıkar. Valör tarihi farklı ise değitirilmesi gerekir.

Valör Tarihi : Bu tarih hesaplamanın esas alındığı tarihtir. Bu alana giriş yapıldıktan sonra işlemtarihi girişi boş ise aynı tarih otomatik çıkar.

Önemli Not: Tarih girişlerinde gün ve ay girildikten sonra çıkılırsa hesap tarihindeki yıl otomatik yazılır. Yıl girişi içi yılın son iki rakamının girilmesi yeterlidir. Örneğin 2012 yılı için sadece 12 girilebilir. Eğer yıl girişi yapılmaz ise hesap tarihindeki yıl otomatik olarak alınır.

Kredi Tutarı: Bankadan alınan kredi tutarları tarihlerine göre bu alana yazılır.

Kredi Ödeme: Bankadan alınan kredi geri ödeme tutarları tarihlerine göre bu alana yazılır.

Faiz Ödeme: Bankadan alınan krediler için hesaplanmış faizlerin ödemesi yapılıyora tarihlerine göre bu alana yazılır. Faiz ödemesi yapılmıyor ancak ana para üzerine ilave ediliyorsa yine bu alana giriş yapılırken kredi kullanım alanına da aynı tutar yazılır.

Yıllık Faiz: Bu alana giriş yapılan tarihten sonra uygulanacak faiz oranını belirlememizi sağlar. Üstte yer alan faiz oranı otomatik olarak gelir ancak manuel olarak değişiklik yapabiliriz.

Dönem Faizi: Giriş yapılan iki alan arasındaki faizi gösterir.

Kredi Bakiye: Giriş yapılan tarihteki kredi bakiyesini verir.

Faiz Bakiye: Giriş yapılan tarihte oluşmuş ancak ödemesi yapılmamış Faiz, BSMV tutarlarının toplamını gösterir.

BSMV: Giriş yapılan iki alan arasındaki BSMV tutarını gösterir.

Satır Ekle: Her tarih girişi sonrası otomatik satır eklenir. Ancak araya satır girmek istenirse tablo içerisinde iken farenin sağ tıkı ile çıkan menüden veya Shift+Insert tuşlarına birlikte basarak araya satır ekleyebiliriz.

Satır Sil: Girişlerden satır silinmek istenirse tablo içerisinde iken farenin sağ tıkı ile çıkan menüden veya Shift+Del tuşlarına birlikte basarak üzerinde bulunulan satırı silebiliriz.


Çıkan Sonuçlar Bölümü:

Kredi Toplam Tutar: Giriş yapılan kredi işlemleri tutarlarının toplamını,
Ödeme Toplam Tutar: Giriş yapılan ödeme işlemleri tutarlarını n toplamını,
Kredi Bakiye Tutarı: Kullanılan kredi bakiye tutarını,

Toplam Faiz: Hesaplama dönemi içerisinde oluşan toplam faiz tutarını,
Toplam BSMV: Hesaplama dönemi içerisinde oluşan toplam BSMV tutarını,
Ödenen Faiz + BSMV: Hesaplama dönemi içerisinde ödenen toplam Faiz, BSMV tutarını,
Ödenmemiş Faiz + BSMV: Hesaplama dönemi içerisinde oluşan ancak ödenmemiş toplam Faiz, BSMV tutarını,

Gösterir.

FAİZ ORANINI BULMA

Eğer işlem tarihleri kredi ve faiz tutarları biliniyor ancak faiz oranı bilinmiyorsa “Toplam Faiz” alanına faiz tutarı (BSMV hariç) girilir ve “ FAİZ ORANINI BUL” tuşu ile hesaplanan faiz oranı bulunur.

Excel’den Aktarım Bölümünün Kullanımı

Genel: Verilerin excel ortamından “Rotatif Kredi Hesaplama” bölümlerine aktarılması için kullanılan bölümdür. Excel ortamında oluşturulan veya excel ortamına aktarılan bilgilerin programa aktarılarak işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Kullanılışı: İlk önce “Excel Dosyası Aç” tuşu ile aktarılacak dosya seçilir ve bölüm içindeki dosyaya bilgilerin aktarılması sağlanır. Aktarım işlemi yapıldıktan sonra tabloda üstte yer alan valör tarihinin yer aldığı sütun numarası (üstteki sayılara denk gelen tarihin bulunduğu numara)

“Valör Tarihi Sütunu” bölümüne, “İşlem Tarihi Sütunu” (eğer valör tarihi ile işlem tarihi sütunları aynı ise boş bırakılır) açıklamanın sütunu “Açıklama Sütunu” bölümüne, Kredi kullanım tutarının yer aldığı sütun “Kredi Kullanım Sütunu” bölümüne, Kredi Ödeme tutarının yer aldığı sütun “Kredi Ödeme Sütunu” bölümüne yazılır.

Programa aktarılacak ilk verinin olduğu satır numarası (solda yer alan ve aşağıya doğru artarak inen sayılar) da “Başlama Satır” bölümüne, aktarılacak son verinin olduğu satır numarası da “Bitiş Satır” bölümüne yazılır.

“Rotatif Krediye Aktar” tuşu ile aktarma işlemi tamamlanır.

Yeni Dosya: Açılan Excel dosyasını boşaltarak boş bir tablo oluşturur.


Anahtar: Rotatif Kredi, Rotatif Kredi Faiz Hesaplama, Rotatif Kredi KKDF Hesaplama, Rotatif Kredi Vade Hesaplama, Rotatif Kredi Faiz Oranı Hesaplama ,esnek,vadeli,faizli

 

 
AGSoft® Yazılım (2003-2024) Misyonumuz