Pratik Hesaplamalar
2019 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

AGSoft VUK Amortisman Oranları Hızlı Arama Programı

Giriş: 

Program Vergi Usul Kanunu tebliğlerine göre sabit kıymetlerin amortisman oranlarının kolayca bulunabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanımı:

Arama yapmak son derece basittir. İlk kutucuğa kelime girişi yapıldığında tebliğlerdeki sabit kıymetler otomatik olarak taranıp getirilir. Aynı anda birden fazla kelime araması yapılmak istenirse ikinci kutucuğa da kelime girilir. İkinci kutucuğa girilen kelime ile birinci kutucuğa girilen kelimenin sabit kıymet adında geçmesi isteniyorsa “VE” seçeneği seçilir, eğer iki kutucuğa girilen kelimelerden herhangi birisi varsa getirilmesi isteniyorsa “VEYA” seçeneği seçilir.

Seçilen Sabit Kıymetin Kopyalanması

Seçilen sabit kıymet üzerinde iken farenin sağ tıkı tıklanırsa gelen menü ile istenilen işlem yapılabildiği gibi seçilen sabit kıymet üzerinde aşağıdaki kısayollarla da seçme işlemi yapılabilir.
Ctrl+C Tuşlarına birlikte basılması ile sabit kıymet açıklaması kopyalanır.
Ctrl+B Tuşlarına birlikte basılması ile amortisman yılı kopyalanır.
Ctrl+T Tuşlarına birlikte basılması ile amortisman oranı kopyalanır.
F1 Tuşuna basılarak açıklama mesaj olarak görüntülenir.
Seçilen Sabit Kıymetin Başka Alana (Başka Programa veya Excel vb. dosyalara) Taşınması
Seçilen sabit kıymet yukarıdaki açıklamalara göre kopyalama işlemi yapıldıktan sonra farenin sağ kliki ile çıkan menüden “Yapıştır veya (Paste)” seçenekleri ile veya Ctrl+V tuşlarına birlikte basılması ile yapıştırılır.


Kullanılan Tuşlar ve Anlamları
ARA: Girilen kelime/kelimelere göre aramayı yapar.
KOPYALA: Üzerinde bulunulan sabit kıymet açıklaması kopyalar.
YENİ ARAMA: Aranacak kelimeleri siler ve tüm dosyayı getirir.

AGSoft Personel Bordro Hesaplama ve Takip Programı

AGSoft Personel Bordro Hesaplama ve Takip Programı

Sınırsız Süreli Kullanım ve Sınırsız Firma/Personel Takibi

Personel ve bordro takip programları daima çok karmaşık olmuştur. Personel girişi yaparken, bordro hesaplarken öncesinde bir sürü işlem yapmanız gerekmektedir. Bordro hesaplama öncesinde puantajlama yapmanız, önceki ayın bordrosunu kapatmanız vs gerekmekte, kısaca normalde basit bir hesap işi olan bordro bir zaman kaybı olmaktadır.

Bu program bordro hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa süreye yaymak maksadıyla hazırlanmıştır. Amaç kullanıcının zamanını çalmadan en kısa yoldan ve pratik şekilde sonuca ulaşmasını sağlamaktır.

Tüm işlemler ve raporlamalar aynı pencerede zahmetsizce giriş yaparken girişinize ait raporlar almanıza olanak verir.

Firma sınırlaması yoktur, istediğiniz kadar firma açabilirsiniz. Aynı firma içersinde farklı işyerleri tanımlayabilme ve personellerin cari hesaplarını takip edebilme.

Çalışan personel sınırlaması yoktur, 500 personeli bulunan firma içinde, 1 personeli bulunan firma içinde pratiktir.

Bu programla neleri takip edebilir, neleri hesaplayabilir ve sonucunda hangi raporları alırsınız:

Bordro Hesaplama ile yapabileceğiniz işlemler,

• Asgari geçim indirimine göre hesaplama,
• Bankanın istediği formatta Banka Excel ödeme raporu hazırlayabilme,
• e-beyanname için otomatik XML dosyası oluşturma ile SGK’ya otomatik aktarma yapmaktadır.
• e-beyannameyi Asıl – Ek , aylık, sgdp, yer altı, yerüstü vs hazırlayabilme
• e-beyannameyi hazırlarken eksik bilgileri otomatik kontrol
• e SGK'ya tam uyumlu
• e-beyannameyi otomatik gönderme
• SGK'ya çalışılmadığına dair bildirimi otomatik gönderme
• SGK'ya işçi giriş çıkış bildirimini otomatik gönderme
• Asgari Geçim İndirimi için çocukların yaşından çocuk sayısını otomatik belirleme
• Aylık, Üç aylık Muhtasar raporu dökümü
• Asgari geçim indirimi bordrosu
• İşten ayrılma bildirgesi (İAB)
• Ücret pusulası (Tek sayfa bir kişi veya iki kişi)
• Bordro raporu (Genel,Detay,Bölüm Bazında Genel,Bölüm Bazında Detay ve AGİ)
• SGK raporları ve bildirgeleri
• Çalışma Bakanlığı raporları (Ek1,Ek2)
• Tüm bordronun EXCEL’e aktarımı ve otomatik formülleme
• Ücreti net ücret üzerinden hesaplatabilirsiniz.
• Ücretini günlük (yevmiye) ücret üzerinden hesaplatabilirsiniz.
• İstenilen tarihte tüm personel için Kıdem tazminatı raporu hazırlama, döküm ve Excel’e aktarım
• İstenilen tarihte tüm personel için Ücretli izin durumu raporu hazırlama, döküm ve Excel’e aktarım
• İstenilen tarihler arası muhtasar raporu hazırlama, döküm ve Excel’e aktarım
• İstenilen tarihler arası saat puantaj raporu hazırlama, döküm ve Excel’e aktarım
• İstenilen tarihler arası tahakkuk ve ödeme raporu hazırlama, döküm ve Excel’e aktarım
• Aile yardımı,
• Yol parası,
• Çocuk yardımı (6 yaş çocuk),
• Eğitim Yardımı ve
• İş riski ücreti tanımlayabilir ve bunların SGK ve Vergi karşısındaki durumlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.
• Günlük saatler halinde Mesai girebilme
• Ücretli izin girme
• Eksik Gün girme
• Avans ödemesi ve takibi
• İzin ücret ödemesi yapma
• Birden fazla Sendika girebilme ve kesintileri saat, yüzde ve tutar olarak belirleyebilme
• Personelin özlük bilgilerini takip edebilirsiniz:Programın Personel Sicil İşlemleri bölümünden hertürlü özlük bilgisinin yanında çocuklarına, eşine ait bilgileri girebilirsiniz.
• İşe giriş bildirgesi,
• Sigortalı, Eş ve Çocuk vizite kağıdı,
• Sigortalı, Eş ve Çocuk sağlık belgesi,
• Kıdem tazminatı hesaplama ve raporlama,
• İhbar tazminatı hesaplama ve raporlama yapabilir,
• İbraname çıkartabilirsiniz.
• Yıllık ücretli izin durumunu görebilirsiniz.
• Belirsiz süreli iş sözleşmesini,
• Belirli süreli iş sözleşmesini otomatik olarak doldurtup döküm alabilirsiniz.
• İhbarlı Fesih Bildirimi için tebligat çıkarabilir,
• İhbarsız Fesih Bildirimi düzenleyebilirsiniz,
• Personel iş çıkışı referans için Hizmet Belgesi düzenleyebilirsiniz.
• Yıllık izin talep formu düzenleyebilirsiniz.
• İsterseniz personelin fotoğrafını siciline yükleyebilirsiniz.
• Personel bazında tehlike derecesi belirleyebilir,
• Terör mağduru ve Eski hükümlü olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
• Personel bilgilerini raporlayabilir excel’e aktarabilirsiniz.
• Personelin çalıştığı bölümleri ekleyebilirsiniz,
• Görev tanımlayabilirsiniz.
• Otomatik ücret artışı yapabilir, yaptığınız artış öncesine dönebilir, ücret artış raporu alabilirsiniz
• Vergi ve SGK bilgilerini dönemsel olarak girebilirsiniz ve her firma için ayrı ayrı belirleyebilir, bu bilgileri diğer firmalara kopyalayabilirsiniz.
• Yedekler alınıp, istenildiği zamanda kolay şekilde geri yüklenebilir.
• İnternetten sürekli güncelleme.
• Saat ücreti olarak bordro hazırlayabilme.
• Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortaları Girebilme.
• Personelin cari hesabını takip edebilme.
• Personelin Borç ve Alacaklarını takip edebilme.
• Belirlenen tarih itibarı ile bordro hesaplayabilme. (Hesaplama tarihi ayın 14-15 gibi değişik tarihlerde ayarlanabilir.)
• Devlet kurumlarına yönelik ücret ek yardımların formatının ayarlanabilir.
• Personel evraklarını (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı,ikametgahı vs.) scannerdan tarayıp personel evraklarına ekleme ve programdan ulaşabilme.
• 5510 sayılı kanun, iş başvurusu, izin talep formu, iş kanunu, iş sözleşmeleri vs. pratik formlara programdan ulaşma.

AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Personel Evrakları
Personel Mevzuatı
Diğer

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

2012 Vergi Usul Kanunu Amortisman Oranları

 
AGSoft® Yazılım (2003-2021) Misyonumuz