Pratik Hesaplamalar
2019 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Personel Mevzuatı
Personel Evrakları
Diğer

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

2012 Vergi Usul Kanunu Amortisman Oranları

AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

 

 

 

GÜNCEL VERGİ USUL KANUNU AMORTİSMAN ORANLARI

Sıra No

AGSoft VUK Amortisman Oranları Hızlı Arama Programı

Sabit Kıymet Adı
Yılı
Yüzdesi
Tebliğ
1. Binalar
333
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
333
1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik
50
0,02
333
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)
33
0,0303
333
1.1.3. Ahşap, kerpiç
20
0,05
333
1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar
15
0,0666
333
1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar
10
0,1
333
1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri
15
0,0666
365
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri
50
0,02
333
1.1.8. Tanklar
333
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar
15
0,0666
333
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları
10
0,1
333
1.1.8.3. Diğer tanklar
15
0,0666
333
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
333
1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik
40
0,025
333
1.2.2. Yarı kargir
25
0,04
333
1.2.3. Ahşap
15
0,0666
333
1.2.4. Kerpiç
10
0,1
333
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke
10
0,1
333
1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)
4
0,25
389
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler
50
0,02
333
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler
50
0,02
333
1.5. Gergili membran sistemleri
6
0,1666
389
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar
15
0,0666
333
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)
8
0,125
333
3. Demirbaşlar
333
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)
5
0,2
365
3.2. Televizyonlar
5
0,2
333
3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti
3
0,3333
365
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu
2
0,5
333
3.5. Kasalar
333
3.5.1. Plastik kasalar
5
0,2
333
3.5.2. Tahta kasalar
2
0,5
333
3.5.3. Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan  kasalar
50
0,02
339
3.6. Paletler
333
3.6.1. Tahta palet
2
0,5
333
3.6.2. Plastik palet
5
0,2
333
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar)
3
0,3333
333
3.8. Isıtma malzemeleri
333
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)
15
0,0666
333
3.8.2. Isıtma boruları
15
0,0666
333
3.8.3. Pompalar
15
0,0666
333
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar
20
0,05
333
3.8.5. Sıcak hava apareyleri
20
0,05
333
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)
25
0,04
333
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)
15
0,0666
333
3.8.8. Şofbenler ve kombiler
10
0,1
333
3.8.9. Hidroforlar
10
0,1
333
3.8.10. Su yumuşatma cihazları
10
0,1
333
3.8.11. Genleşme depoları
10
0,1
333
3.8.12. Brülörler
15
0,0666
333
3.8.13. İçten yanmalı motorlar
10
0,1
339
3.8.14. Soba
5
0,2
365
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri
333
3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu)
15
0,0666
333
3.9.2. Fan-coil cihazları
15
0,0666
333
3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)
10
0,1
333
3.9.4. Su soğutma grupları
15
0,0666
333
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları
15
0,0666
333
3.9.6. Hava perdeleri
10
0,1
339
3.9.7. Havalandırma sistemleri
10
0,1
339
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
333
3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri
10
0,1
333
3.10.2. Et kıyma makineleri
10
0,1
333
3.10.3. Mikserler
10
0,1
333
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları
10
0,1
333
3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar
5
0,2
399
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri
10
0,1
333
3.10.6. Fırınlar
10
0,1
333
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları
15
0,0666
333
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri
10
0,1
333
3.10.9. Komple soğuk odalar
10
0,1
333
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar)
15
0,0666
333
3.10.11. Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı
10
0,1
339
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları
333
3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri
10
0,1
333
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil)
15
0,0666
333
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri
10
0,1
333
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.)
10
0,1
333
3.13. Medikal malzemeler
333
3.13.1. Otoklav cihazları
10
0,1
333
3.13.2. Buhar Jeneratörleri
10
0,1
333
3.13.3. Sterilizatörler
10
0,1
333
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri
20
0,05
333
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)
10
0,1
333
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri
15
0,0666
333
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri
10
0,1
333
3.13.8. Laboratuvar cihazları
333
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)
5
0,2
333
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler
5
0,2
333
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar
6
0,1666
333
3.13.8.4. Mikroskoplar
6
0,1666
333
3.13.8.5. Analitik cihazlar
5
0,2
333
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı v.b.)
5
0,2
333
3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri
6
0,1666
339
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)
10
0,1
333
3.13.10.1. Portatif sedye
5
0,2
365
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon
333
3.13.11.1. Sterilizatörler
8
0,125
333
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı
8
0,125
333
3.13.11.3. Ameliyat masası
8
0,125
333
3.13.11.4. Ameliyat lambası
8
0,125
333
3.13.11.5. Anastezi cihazı
6
0,1666
333
3.13.11.6. Elektro koter
6
0,1666
333
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları
6
0,1666
333
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri
7
0,1428
333
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac)
8
0,125
333
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı)
6
0,1666
333
3.13.14 Kan şekeri ölçüm cihazları
10
0,1
339
3.13.15. Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler)
10
0,1
339
3.14. Elektrik Malzemeleri
333
3.14.1. Jeneratörler
10
0,1
333
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)
10
0,1
333
3.14.3. Paratonerler
10
0,1
333
3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.
10
0,1
339
3.14.5. Transformatörler
10
0,1
339
3.14.6. Redröserler
10
0,1
339
3.14.7. Akümülatörler
5
0,2
339
3.14.8. Akü şarj redresörü
5
0,2
339
3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler
3
0,3333
339
3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri
10
0,1
339
3.14.11. Elektrik motorları, elektrik trafoları
10
0,1
339
3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri
10
0,1
365
3.14.13. Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)
10
0,1
389
3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler
3
0,3333
399
3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası
5
0,2
333
3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)
15
0,0666
333
3.17. Kaynak makinesi
5
0,2
333
3.18. Zincir, halat
3
0,3333
333
3.19. Ponton
5
0,2
333
3.20. Kondansatör
5
0,2
333
3.21. Oksijen takımı, oksijen saati
6
0,1666
333
3.22. Güneş kollektörü
6
0,1666
333
3.23. Depolama raf sistemleri
10
0,1
333
3.24. Çim biçme makinesi
4
0,25
333
3.25. Çöp konteynerleri
4
0,25
333
3.26. Elektronik güvenlik sistemleri
5
0,2
333
3.27. POS cihazları
5
0,2
333
3.28. Yangın söndürme cihazları
5
0,2
333
3.29. Radyasyon aleti
5
0,2
333
3.30. Nem alma cihazları
5
0,2
333
3.31. Kart basma makinesi
10
0,1
333
3.32. Kart kesme makinesi
10
0,1
333
3.33. Zarflama makinesi
10
0,1
333
3.34. Projeksiyon cihazı
5
0,2
333
3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera
5
0,2
333
3.36. Ölçüm cihazları
5
0,2
333
3.37. Elektronik test cihazları
5
0,2
333
3.38. Mekanik test cihazları
7
0,1428
333
3.39. El ölçü aletleri
4
0,25
333
3.40. Hızlı protip makineleri
5
0,2
333
3.41. Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler
6
0,1666
339
3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri
6
0,1666
339
3.43. Redüktörler
10
0,1
339
3.44. Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri)
10
0,1
339
3.45. Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri
10
0,1
339
3.46. Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt  makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri
10
0,1
339
3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar
10
0,1
339
3.48. Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi  veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)
8
0,125
339
3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
339
3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b.
5
0,2
339
3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları
10
0,1
339
3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri
5
0,2
339
3.49.4. Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar  ve bunlara ait sistemler
10
0,1
339
3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b.
5
0,2
339
3.49.6. Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b.
5
0,2
339
3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri
5
0,2
339
3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları
5
0,2
339
3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar
6
0,1666
339
3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
10
0,1
365
3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.
10
0,1
339
3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları
10
0,1
339
3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri
10
0,1
339
3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi
10
0,1
365
3.54. Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları
8
0,125
339
3.55. Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri
7
0,1428
339
3.56. Çöp öğütücüler
10
0,1
339
3.57. İlaçlama makineleri
8
0,125
339
3.58. El kurutma makineleri
5
0,2
339
3.59. Elektronik kantar
5
0,2
339
3.60. Baskül
6
0,1666
339
3.61. Hidrolik araç kantarları
15
0,0666
339
3.62. Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)
6
0,1666
339
3.63. Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler)
15
0,0666
339
3.64. Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)
7
0,1428
339
3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları
5
0,2
339
3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)
6
0,1666
339
3.67. Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)
15
0,0666
339
3.68. Vidalama makineleri
10
0,1
339
3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
10
0,1
339
3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.
10
0,1
339
3.71. Bayrak, flama, aydınlatma direkleri
15
0,0666
339
3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)
2
0,5
339
3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)
15
0,0666
365
3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)
15
0,0666
365
3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)
24
0,0416
365
3.76. Duvar saati
5
0,2
365
3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
5
0,2
365
3.78. Otopark sistemleri
389
3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi
15
0,0666
389
3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi
10
0,1
389
3.79. Fotoselli kayar kapılar
10
0,1
365
3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
15
0,0666
365
3.81. Kartlı geçiş sistemleri
10
0,1
365
3.82. Yanmaz elbise
5
0,2
365
3.83. Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)
3
0,3333
389
3.84. Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar
7
0,1428
389
3.85. Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.
3
0,3333
389
3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM)
10
0,1
399
3.87. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
5
0,2
399
4. Bilgi sistemleri
333
4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)
4
0,25
333
4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)
4
0,25
333
4.3. Bilgisayar yazılımları
3
0,3333
333
4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları
5
0,2
365
4.5. Data koruma kasası
12
0,0833
365
5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri
5
0,2
333
5.1. Ödeme kaydedici cihazlar
5
0,2
333
6. Taşıma araçları
333
6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)
5
0,2
333
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler
5
0,2
333
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler
4
0,25
333
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)
5
0,2
333
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)
4
0,25
333
6.6. Bisikletler ve at arabaları
4
0,25
333
6.7. Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil)
4
0,25
333
6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil)
5
0,2
333
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler
15
0,0666
333
6.10. Deniz araçları
333
6.10.1. Yük ve yolcu gemileri
18
0,0555
333
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler
8
0,125
333
6.10.3. Kayık ve mavnalar
5
0,2
333
6.10.4. Ağaç tekne
8
0,125
333
6.10.5. Deniz motorları
8
0,125
333
6.10.6. Şişme bot
5
0,2
333
6.10.7. Kurtarma gemileri
20
0,05
365
6.10.8. Römorkör
14
0,0714
389
6.10.9. Acenta botları (pilot botlar)
12
0,0833
399
6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar
15
0,0666
333
6.12. Uçak ve helikopterler
10
0,1
365
6.12.1. Uçak simülatörleri
10
0,1
389
6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler
6
0,1666
333
6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri
10
0,1
389
6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı
15
0,0666
399
6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları
7
0,1428
333
6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
7
0,1428
365
6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
365
6.16.1.1. Çöp temizleme araçları
5
0,2
365
6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları
3
0,3333
365
6.17. Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.
3
0,3333
389
7 Tarım
333
7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar
25
0,04
333
7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)
20
0,05
333
7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler
10
0,1
333
7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat
5
0,2
333
7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları
5
0,2
333
7.4.2. Kırkım makinesi
5
0,2
339
7.4.3. Gaga kesme makinesi
5
0,2
339
7.4.4. Krema makinesi
5
0,2
339
7.4.5. Tavuk yolma makinesi
5
0,2
339
7.4.6. Budama makinesi
5
0,2
339
7.4.7. Motorlu el testeresi
5
0,2
339
7.4.8. Meyve tasnif makinesi
5
0,2
339
7.4.9. Buzağı emzirme makinesi
5
0,2
339
7.4.10. Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri
10
0,1
389
7.5. Mandıralar
7
0,1428
333
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)
5
0,2
333
7.7. Atlar
389
7.7.1. Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)
18
0,0555
389
7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)
10
0,1
389
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)
5
0,2
333
7.9. Arılar
5
0,2
333
7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)
2
0,5
333
7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar
10
0,1
333
7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)
5
0,2
333
7.12. Deniz ve tatlı su balıkları
5
0,2
333
7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)
5
0,2
333
7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler
333
7.14.1. Zeytinlikler
50
0,02
333
7.14.2. Dutluklar
40
0,025
333
7.14.3. Fındıklıklar
25
0,04
333
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler
20
0,05
333
7.14.5. Bağlar
20
0,05
333
7.14.6. Narenciye ağaçları
25
0,04
333
7.14.7. Şeftali ağaçları
10
0,1
333
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları
25
0,04
333
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları
25
0,04
333
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları
20
0,05
333
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları
40
0,025
333
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar
10
0,1
333
7.14.13. Seralar
365
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)
5
0,2
333
7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar
15
0,0666
365
7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar
3
0,3333
365
7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar
15
0,0666
365
7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar
20
0,05
365
7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar
10
0,1
365
7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği
3
0,3333
365
7.14.13.8. Kaya yünü yatağı
2
0,5
365
7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar
10
0,1
389
7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.)
10
0,1
333
7.14.15. Kanal ve kanaletler
10
0,1
333
7.14.16. Derin kuyular
15
0,0666
333
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri
5
0,2
333
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri
5
0,2
333
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri
5
0,2
333
7.14.20. Yoncalık tesisi
3
0,3333
333
7.14.21. Korunganlık tesisi
2
0,5
333
7.14.22. Suni çayır mera tesisi
3
0,3333
333
7.14.23. Çam fıstığı tesisi
50
0,02
339
7.14.24. Kavaklık tesisi
10
0,1
339
8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
8.1. İzabe potaları
2
0,5
333
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler)
3
0,3333
333
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler
10
0,1
333
9. Petrol ve gaz sanayi
333
9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler
6
0,1666
333
9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler
3
0,3333
333
9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.
14
0,0714
333
9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)
2
0,5
333
9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar
2
0,5
333
9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
9
0,1111
333
9.4.1. Sıvı gaz buharlaştırıcılar
9
0,1111
365
10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)
6
0,1666
399
10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler
365
10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları
5
0,2
365
10.1.2. Tünel kalıplar
15
0,0666
365
10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler
20
0,05
365
10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar
4
0,25
365
10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)
7
0,1428
365
10.1.6. Ağaç kalaslar
3
0,3333
365
10.1.7. Demir veya çelik inşaat kalıpları
7
0,1428
389
10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi
8
0,125
365
10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi
15
0,0666
365
10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)
6
0,1666
399
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
8
0,125
333
15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
15
0,0666
333
16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
15
0,0666
333
16.1. Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )
10
0,1
389
17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
333
17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar
3
0,3333
333
17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
365
18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler
4
0,25
333
18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
5
0,2
333
18.2. Cam şişeler
3
0,3333
333
18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler
8
0,125
333
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
333
20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
333
20.1.1. Nakış makineleri
5
0,2
365
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
0,1
333
20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
333
20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
8
0,125
333
20.5.1. Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri
10
0,1
389
20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
333
20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)
8
0,125
333
20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
333
20.10. Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
339
20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi
10
0,1
365
20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)
10
0,1
365
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
333
21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar
3
0,3333
333
21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi
3
0,3333
333
21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar
2
0,5
333
22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
0,1
333
23. Ağaç ürünleri imalatı
333
23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri
6
0,1666
333
23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)
13
0,0769
333
23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.
10
0,1
333
23.4.1. Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü
10
0,1
365
23.5. Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler
2
0,5
365
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
0,1
333
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)
10
0,1
333
25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar)
5
0,2
333
25.1.1. Motorlar
10
0,1
333
25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar
8
0,125
333
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar
5
0,2
333
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları
5
0,2
333
25.1.5. Paneller ve panel cihazları
10
0,1
333
25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar
10
0,1
333
25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları
5
0,2
333
25.2. Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)
10
0,1
333
25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı
5
0,2
333
25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları
3
0,3333
333
25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler
10
0,1
333
25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)
4
0,25
399
25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
333
25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
0,1
333
25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
0,1
333
25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları
5
0,2
333
25.11. Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri
10
0,1
339
25.12. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
339
25.13. Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri
6
0,1666
389
25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
399
25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları
12
0,0833
399
25.14.2. Kalıplar
7
0,1428
399
25.14.3. Blok makineleri
9
0,1111
399
25.14.4. Buhar kazanları
15
0,0666
399
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar
10
0,1
399
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları
6
0,1666
399
25.14.7. Alev test cihazları
5
0,2
399
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
0,1
333
26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı
10
0,1
365
26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
0,25
365
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.
7
0,1428
365
27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
0,25
365
27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar
5
0,2
389
27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler
10
0,1
399
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)
333
28.1. Fırınlar
333
28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları
10
0,1
333
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları
7
0,1428
333
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları
5
0,2
333
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları
4
0,25
333
28.1.5. Cam üretim potaları
3
0,3333
333
28.2. Üretim ve işleme makineleri
333
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı
10
0,1
333
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı
5
0,2
333
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı
8
0,125
333
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları
5
0,2
333
28.3. Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler
365
28.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları
15
0,0666
365
28.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri
10
0,1
365
28.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar
10
0,1
365
28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar
5
0,2
365
28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *
3
0,3333
365
29. Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
20
0,05
333
29.1. Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
0,0666
339
29.2. Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)
2
0,5
389
29.3. Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü
10
0,1
389
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
339
30.1. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar:  Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.
15
0,0666
339
30.2. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.
8
0,125
339
30.3. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan  Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.
7
0,1428
339
30.4. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)
6
0,1666
339
31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
333
31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler *
7
0,1428
333
31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *
10
0,1
333
31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu
3
0,3333
333
31.2.2. Kalıplar
333
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları
4
0,25
333
31.2.2.2. Çelik kalıplar
4
0,25
333
31.2.2.3. Sert metal kalıplar
5
0,2
333
31.2.2.3. Saç parça kalıpları
5
0,2
333
31.2.2.4. Plastik kalıplar
4
0,25
333
31.2.2.5. Cam kalıplar
5
0,2
333
31.2.2.6. Strofor kalıpları
7
0,1428
333
31.2.2.7. Döküm kalıplar
7
0,1428
333
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları
4
0,25
333
31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları
6
0,1666
365
31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *
10
0,1
333
31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
12
0,0833
333
31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *
3
0,3333
333
31.5. Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.
6
0,1666
339
31.6. PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
6
0,1666
339
31.6.1. PVC imal kalıpları
4
0,25
339
31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
365
31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı
12
0,0833
365
31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı
12
0,0833
365
31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar
2
0,5
365
31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri
12
0,0833
365
31.10. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
389
31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları
2
0,5
389
31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları
4
0,25
389
31.10.3. Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri
5
0,2
389
31.10.4. Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler
6
0,1666
389
31.10.5. Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler
7
0,1428
389
31.10.6. Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri
10
0,1
389
31.10.7. Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)
15
0,0666
389
32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)
20
0,05
333
32.1. El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
339
32.2. Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)
10
0,1
389
32.3. Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri
7
0,1428
389
32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri
10
0,1
399
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
333
33.1. Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
0,1
333
33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
6
0,1666
333
33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
5
0,2
333
34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)
12
0,0833
333
34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *
3
0,3333
333
34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları
5
0,2
333
34.2. Motorlu  araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)
10
0,1
339
34.3. Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8
0,125
389
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)
10
0,1
333
35.1. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler *
6
0,1666
339
36. Gemi ve bot yapımı
333
36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)
12
0,0833
333
36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *
7
0,1428
333
36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)
16
0,0625
333
37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri
339
37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)
25
0,04
339
37.2. Peronlar
20
0,05
339
37.3. Rampalar
10
0,1
339
37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri
20
0,05
339
37.5. Cüruf temizleme tesisleri
5
0,2
339
37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri
20
0,05
339
37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)
25
0,04
339
37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler
25
0,04
339
37.9. Balast
10
0,1
339
37.10. Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)
100
0,01
339
37.11. Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri)
25
0,04
339
37.12. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri
25
0,04
339
37.13. Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)
12
0,0833
339
37.14. Mekanik sinyal tesisleri
339
37.14.1. Kumanda aletleri, blok tesisleri
12
0,0833
339
37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı
16
0,0625
339
37.14.3. İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları
12
0,0833
339
37.15. Trafik merkez idaresi (CTC)
339
37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.
10
0,1
339
37.15.2. Sinyaller
12
0,0833
339
37.15.3. Transmisyon hatları ve tesisleri
12
0,0833
339
37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri
12
0,0833
339
37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı
16
0,0625
339
37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri
5
0,2
339
37.15.7. Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri
16
0,0625
339
37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri
16
0,0625
339
37.15.9. Telekomünikasyon kuvvet tesisleri
16
0,0625
339
37.15.10. Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)
20
0,05
339
37.15.11. Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri
10
0,1
339
37.15.12. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler
16
0,0625
339
37.15.13. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler
5
0,2
339
37.15.14. Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler
16
0,0625
339
37.15.15. Hurufat ve tertip makineleri
5
0,2
339
37.15.16. Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.
12
0,0833
339
37.15.17. Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar
20
0,05
339
37.15.18. Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)
10
0,1
339
37.15.19. Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları v.b.
33
0,0303
339
37.15.20. Yüksek ve orta gerilimli tesisler
33
0,0303
339
37.15.21. Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri
20
0,05
339
37.16. Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı
16
0,0625
339
37.17. Diğer mefruşat ve teçhizat
16
0,0625
339
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
333
39. Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
11
0,0909
333
40. Demiryolu rayları
10
0,1
333
40.1. Dekovil hattı
15
0,0666
333
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
333
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler
22
0,0454
333
43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri
333
43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
45
0,0222
333
43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları
45
0,0222
333
43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler
10
0,1
333
43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)
24
0,0416
333
43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri
10
0,1
333
44. Medya ve iletişim hizmetleri
333
44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)
6
0,1666
333
44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)
13
0,0769
333
44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)
27
0,037
333
44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler
17
0,0588
333
44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri
10
0,1
333
44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)
10
0,1
333
44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar
10
0,1
333
44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
333
44.8.1. Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)
11
0,0909
333
44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler
10
0,1
333
44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)
9
0,1111
333
44.9. Film ve kasetler
333
44.9.1. Filmler
2
1. Yıl %60, 2. Yıl %40
333
44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.
2
1. Yıl %60, 2. Yıl %40
333
44.10. Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
45. Elektrik piyasası faaliyetleri
333
45.1. Üretim
333
45.1.1. Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
40
0,025
333
45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları
365
45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler
40
0,025
365
45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler
15
0,0666
365
45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç)
20
0,05
333
45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)
15
0,0666
333
45.1.5. Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri
22
0,0454
333
45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar
5
0,2
333
45.1.7 Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler
10
0,1
365
45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat
13
0,0769
399
45.2. İletim
333
45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30
0,0333
333
45.3. Dağıtım
333
45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30
0,0333
333
45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri
22
0,0454
333
45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)
20
0,05
333
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
333
46.1. Barajlar
50
0,02
333
46.2. Bentler
20
0,05
333
46.3. Kuyular
333
46.3.1. Artezyen kuyular
20
0,05
333
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları
10
0,1
333
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları
5
0,2
333
46.4. Suyun depolanması ve arıtılması
333
46.4.1. Depo ve tanklar
40
0,025
333
46.4.2. Arıtma sistemleri
20
0,05
333
46.5. Suyun dağıtılması
333
46.5.1. Pompalama sistemleri
10
0,1
333
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri
25
0,04
333
47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
333
47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri
22
0,0454
333
47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar
14
0,0714
333
47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)
30
0,0333
333
47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler
14
0,0714
333
47.5. Doğalgaz üretim araçları
14
0,0714
333
47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri
22
0,0454
333
47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri
22
0,0454
333
47.8. Sınai gaz üretimi
333
47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler
8
0,125
333
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi
8
0,125
333
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri
5
0,2
333
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)
8
0,125
333
47.8.5. Tüp test üniteleri
10
0,1
333
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)
10
0,1
333
47.8.7. Likit silindirler
8
0,125
333
47.8.8. Asetilen tüpleri
8
0,125
333
47.8.9. Sınai gaz tüpleri
10
0,1
333
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri
5
0,2
333
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri
8
0,125
333
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları
8
0,125
333
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
15
0,0666
333
49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)
10
0,1
333
50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları
24
0,0416
333
51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar
50
0,02
333
52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler
10
0,1
339
52.1. Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
52.2. Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)
6
0,1666
339
52.3. Sağlık hizmetleri
6
0,1666
339
52.4. Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen  hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)
12
0,0833
339
52.5. Güvenlik hizmetleri 
8
0,125
339
52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler
10
0,1
339
52.7. Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)
10
0,1
339
52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi
4
0,25
389
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
339
53.1. Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
53.2. Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)
12
0,0833
339
53.3. Laboratuar ölçüm ve test cihazları
8
0,125
339
53.4. Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler
10
0,1
339
53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
339
53.6. Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)
20
0,05
339
54. İlk tesis ve taazzuv giderleri
5
0,2
333
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
15
0,0666
365
55.1. Peştemallık
5
0,2
365
55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı
5
0,2
365
56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)
5
0,2
333
57 Araştırma-Geliştirme harcamaları**
5
0,2
389
58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
5
0,2
333
58.1. Reklam panoları ve billboardlar
333
58.1.1. Işıklı
5
0,2
333
58.1.2. Işıksız
10
0,1
333
58.2. Mafsallı tenteler
2
0,5
333
59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri
10
0,1
339
59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri
4
0,25
333
59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri
2
0,5
333
59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)
3
0,3333
333
59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
333
59.4.1. Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
0,1
339
60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)
2
0,5
333
61. Suda yapılan faaliyetler
339
61.1. Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)
10
0,1
339
61.2. Şamandıra tesisatı
5
0,2
339
61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)
3
0,3333
399
61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)
2
0,5
339
61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler
3
0,3333
339
61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler
399
61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri
8
0,125
399
61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu
5
0,2
399
61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri
5
0,2
399
61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu
3
0,3333
399
62. Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
8
0,125
339
63. İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
0,0833
339
63.1. Naylon film kaplama
8
0,125
339
64. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)
10
0,1
339
64.1. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt)
5
0,2
339
65. Savunma Sanayi
339
65.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
15
0,0666
339
65.1.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler
7
0,1428
339
65.2. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler
10
0,1
339
65.2.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler
5
0,2
339
66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
365
66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel
10
0,1
365
66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü
2
0,5
365
66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları
5
0,2
365
66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi
15
0,0666
389
67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
389
67.1. Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları
5
0,2
389
67.2. Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler
5
0,2
389
67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi
7
0,1428
389
67.4. Metil alkol tankı, reaktör
8
0,125
389
67.5. Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler
10
0,1
389
67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı
15
0,0666
389
68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler
399
68.1. Akrilik camdan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar
15
0,0666
399
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanları
10
0,1
399
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat
5
0,2
399

Online Ücretsiz Ücret Hesaplama İçin Yazının Üzerine Tıklayın

Online Ücretsiz Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama İçin Yazının Üzerine Tıklayın

Online Ücretsiz Vade Farkı Hesaplama İçin Yazının Üzerine Tıklayın

 

 
AGSoft® Yazılım (2003-2021) Misyonumuz